top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMarc André S. Nilsen

Tre funksjoner - én prosjektering


A3PRO AS leverer tjenester som oppmåling, arkitekttjenester og byggesakstjenester til boligbyggere - proffe og private. Ved å levere disse tre tjenestene så dekker vi tre obligatoriske funksjoner i søknadspliktige byggeprosjekter. Det er i praksis den samme prosjekteringen som må utføres av arkitekt, ansvarlig søker og til slutt oppmåleren.

Vi tenkte som så at dette må vel være et genialt konsept for ferdighusleverandører? De fleste ferdighusleverandører er rigget slik at man har lokale forhandlere og byggemestere rundt omkring i byer og distriktene og ett sentral-kontor som betjener forhandlerne med tegning- og byggesakstjenester. Her ønsker vi å komme på banen med vårt konsept; tre funksjoner - én prosjektering. Vi mener konseptet er godt egnet til å skape bedre flyt i prosjektet og bidra til besparelser. Slik ønsker vi å bli en god støttespiller og samarbeidspartner for ferdighusleverandører og skredder-syr våre tjenester etter enhvers behov.

Dette er konseptet:

Trinn 1: Vi bistår ferdighusleverandøren med prosjektering av boligens plassering på tomta og utarbeider situasjonsplan og terrengsnitt med grunnlag i ferdighusleverandørens boligtegninger. Vi blir med på befaring av tomta og kan samtidig utføre målinger av vei, terreng og eventuell nabobebyggelse.

Trinn 2: Vi tar oss av byggesaken med tilhørende tjenester. Ved at vi har vært involvert i trinn 1. har vi god kjennskap til prosjektet og nødvendig kontroll og justeringer skal allerede være gjort da, slik at man kan sette igang byggemeldingsprosessen med en gang.

Trinn 3: Samtidig med utarbeidelse av situasjonsplan utfører vi "oppmålingsteknisk prosjektering" og utarbeider koordinatliste for utstikking av tiltaket på tomta. Siden prosjekteringen allerede er unnagjort så gjenstår kun utstikking og innmåling av tiltaket.

A3PRO AS er lokalisert i Molde og vi tar på oss oppdrag i hele Møre og Romsdal. Besøk vår hjemmeside for mer informasjon om oss og de tjenester vi tilbyr.

42 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page