top of page

OPPMÅLING

Vi leverer oppmålingstjenester til ethvert byggetiltak for å sikre korrekt plassering av tiltak i forhold til eiendoms- og byggegrenser. Vi utfører også måling av byggetomt som grunnlag for prosjekteringen av byggverkets plassering.
I de fleste av landets kommuner er det obligatorisk for nye byggverk at det stilles ansvarsrett for utstikking og beliggenhetskontroll i forbindelse med byggemelding. Plan- og bygningsloven stiller krav til plassering av byggverk og dets avstand til eiendomsgrenser, nabobebyggelse, byggegrenser og avstand til veg etc. A3PRO AS har den nødvendige kompetansen og utstyret til å kunne levere disse tjenestene.
  • Profilering - måling av høyder på tomt - grunnlag for prosjektering

  • Utstikking- og beliggenhetskontroll

  • Utstikking av grensepunkt

bottom of page