OM OSS

A3PRO AS holder til i Molde med besøksadresse i Julsundvegen 113. A3PRO ble etablert våren 2016 med hensikt å levere konsulent-tjenester for private og profesjonelle boligbyggere. Med erfaring fra flere hundre boligprosjekter mener vi oss godt rustet til å lose deg gjennom ditt byggeprosjekt. ​ Vi tilbyr tjenester som oppmåling og arkitekttjenester  og kan dermed bistå med komplett prosjektering med utarbeidelse av alt nødvendig tegningsunderlag for søknad og byggutførelse. Vi kan videre bistå som ansvarlig søker og med ansvar for utstikking og beliggenhetskontroll av tiltaket. 

Ved å kombinere tjenestene oppmåling, byggesak og prosjektering vil vi være i stand til å kunne følge et prosjekt fra skissestadiet til ferdigstillelse og slik ønsker vi å bli en trygg støttespiller for boligbyggere fra begynnelse til slutt. Vi tilknytter oss stadig flere samarbeidspartnere og får på den måten stadig økt kapasitet og utvider vår tjenesteportefølje til å gjelde flere fagområder og oppgaver.