© A3PRO AS - organisasjonsnummer 918989331

Vi benytter tegneprogrammet ArchiCAD og utarbeider alt fra byggemeldingstegninger, situasjonsplan og terrengsnitt for byggemelding til arbeidstegninger og detaljtegninger. Alt genereres i en komplett 3D-modell med mulighet for virkelighetsnær visualisering av prosjektet. 

Vi utfører også energiprosjektering og annen prosjektering i byggeprosjekter.     

 

Vi leverer arkitekttjenester til mindre og større byggeprosjekter og kan bistå fra skisse til detaljprosjektering.  

ARKITEKTTJENESTER