top of page

ARKITEKTTJENESTER

Vi leverer arkitekttjenester til mindre og større byggeprosjekter og kan bistå fra skisse til detaljprosjektering.  

Vi benytter tegneprogrammet ArchiCAD og utarbeider alt fra byggemeldingstegninger, situasjonsplan og terrengsnitt for byggemelding til arbeidstegninger og detaljtegninger. Alt genereres i en komplett 3D-modell med mulighet for virkelighetsnær visualisering av prosjektet. 

Vi utfører også energiprosjektering og annen prosjektering i byggeprosjekter.     

 

bottom of page