Brubakken 8 | Molde

Brubakken 8 er en eiendom på nesten 3 daa bebygget med kun en mindre enebolig og garasje. Her ønsker tiltakhaver å få bygget flere...