• Marc André S. Nilsen

Brubakken 8 | Molde


Brubakken 8 er en eiendom på nesten 3 daa bebygget med kun en mindre enebolig og garasje. Her ønsker tiltakhaver å få bygget flere boliger og A3PRO har bistått med delingssøknad og utarbeidelse av avtaler for vegrett og avløpsanlegg etc.

Delingsplan

#arkitekt #tegning #arkitekttjenester #oppmåling #innmåling #ansvarligsøker #deling #prosjektering #situasjonsplan #byggetegning #molde #byggemeldingstegninger

20 visninger0 kommentarer