top of page

Tre funksjoner - én prosjektering

A3PRO AS leverer tjenester som oppmåling, arkitekttjenester og byggesakstjenester til boligbyggere - proffe og private. Ved å levere disse tre tjenestene så dekker vi tre obligatoriske funksjoner i søknadspliktige byggeprosjekter. Det er i praksis den samme prosjekteringen som må utføres av arkitekt, ansvarlig søker og til slutt oppmåleren. Vi tenkte som så at dette må vel være et genialt konsept for ferdighusleverandører? De fleste ferdighusleverandører er rigget slik at man

Rundhaugveien 3 D | Oslo

I Desember 2017 leverte A3PRO komplett prosjektering for byggemelding av to boliger i Oslo. Boligene består av underetasje med bl.a. garasjekjeller, 1. Etasje med stue og kjøkken, 2. Etasje med soverom og bad og takterrasse. Det ble utarbeidet plan-, fasade- og snitt-tegninger, situasjonsplan, utomhusplan og avkjøringsplan, samt 3D modell av tomt med omkringliggende bebyggelse for visualisering og solstudie. Et spennende prosjekt som gav et flott resultat. #skisseprosjekt #3D

Trøavegen 9 | Molde

A3PRO har utført byggemelding (ansvarlig søker), prosjektering av plassering med utarbeidelse av terrengsnitt og situasjonsplan, samt plassering- og beliggenhetskontroll av tiltaket. Komplette tegninger leveres av Flexibo. Se mer av flexibo ved å klikke på bildene under. #byggemeldingstegninger #byggetegning #molde #tegning #arkitekt #flexibo #terrengprofiler #prosjektering #innmåling #profilering #situasjonsplan #oppmåling #arkitekttjenester #ansvarligsøker #utstikking

A3PRO AS | Om oss

A3PRO AS holder til i Julsundvegen 113 i Molde. Vi leverer oppmåling-, arkitekt- og byggesaktjenester til boligbyggere. A3PRO startet opp sin virksomhet i mai 2016 med fokus på å levere tjenester til boligbyggere med utgangspunkt i byggesak- og arkitekttjenester. Fra høsten 2016 ble det investert i oppmålingsutstyr (gps/gnss) for slik å kunne levere konseptet; "tre funksjoner - én prosjektering", som i praksis betyr at vi for et boligprosjekt utfører prosjektering og kontrol

Trolldalssletta 145 | Haram

I dette prosjektet har A3PRO vært ansvarlig søker. Vi har i tillegg levert prosjektering av boligens plassering med utarbeidelse av situasjonsplan og terrengsnitt og oppmålingstjenesten med plassering- og beliggenhetskontroll. Boligen ble levert av IEC-HUS ved Tosip AS. #tegning #arkitekt #arkitekttjenester #oppmåling #innmåling #situasjonsplan #ansvarligsøker #prosjektering #utstikking #profilering #terrengprofiler #byggetegning #byggemeldingstegninger #haram

Auretunvegen | Fræna

A3PRO har utført søkerrollen, prosjektering av plassering, samt plassering- og beliggenhetskontroll i tiltaket. Prosjektet bygges av Snekker Nachtigall AS og komplette tegninger leveres av Flexibo. Se mer på Flexibo sine nettsider ved å klikke på bildene nedenfor. #arkitekttjenester #situasjonsplan #innmåling #profilering #oppmåling #prosjektering #terrengprofiler #utstikking #ansvarligsøker #flexibo

Solheimhagen boligfelt | Molde

Solheimhagen ligger idyllisk til ved Geitnesvågen på Skåla i Molde kommune. I dette prosjektet har vi utført ansvarlig søker rollen for i alt 4 eneboliger og en tomannsbolig, samt plassering- og beliggenhetskontroll og prosjektering av støyskjerm. Komplette tegninger leveres av Flexibo. #byggemeldingstegninger #byggetegning #molde #flexibo #utstikking #terrengprofiler #prosjektering #ansvarligsøker #innmåling #profilering #oppmåling #situasjonsplan #arkitekttjenester #arkitek

Brubakken 8 | Molde

Brubakken 8 er en eiendom på nesten 3 daa bebygget med kun en mindre enebolig og garasje. Her ønsker tiltakhaver å få bygget flere boliger og A3PRO har bistått med delingssøknad og utarbeidelse av avtaler for vegrett og avløpsanlegg etc. #arkitekt #tegning #arkitekttjenester #oppmåling #innmåling #ansvarligsøker #deling #prosjektering #situasjonsplan #byggetegning #molde #byggemeldingstegninger

Langnesvegen 16 | Aukra

Vi utførte plassering- og beliggenhetskontroll av en enebolig på Mevoldfeltet på fastlandsdelen i Aukra kommune. Oppdraget omfattet utarbeidelse av stikningsplan med koordinatfestede hushjørner og utstikking og innmåling i samarbeid med graverentreprenør og murer. Oppdraget ble vårt først oppmålingsoppdrag med ansvarsrett. #profilering #prosjektering #utstikking #molde #aukra #oppmåling #terrengprofiler #situasjonsplan #ansvarligsøker #arkitekt #tegning

bottom of page