BYGGESAK

Vi tar på oss oppdraget som ansvarlig søker og hjelper deg med byggesøknader for alle søknadspliktige tiltak. 
Det er mange regler å forholde seg til når man skal bygge. Vi har flere års erfaring med byggesaker og flere hundre referanseprosjekter å vise til. Vi skal lose deg trygt igjennom byggesaken. Vi kan også bistå med å innhente tilbud fra entreprenører og foretak som er nødvendige for å få gjennomført tiltaket. Dersom du har et mindre tiltak som gjerde, støttemur, garasje, etc. så bistår vi gjerne også uten ansvarsrett.
  • Byggesøknad - nybygg, tilbygg, påbygg, fasadeendring, bruksendring, mm.

  • Delingssøknad

  • Seksjoneringssøknad

  • Andre søknadspliktige tiltak

© A3PRO AS - organisasjonsnummer 918989331